Kyselyn tulokset: Millainen kuva herättää huomiota blogissa

Jos kirjoitat blogia, olet varmasti joutunut pohtimaan myös sen kuvittamista. Blogipostauksella voi olla niin sanottu kansikuva, joka näkyy postauksen yläosassa suurena, sekä muilla sivuilla linkkinä kyseiseen postaukseen. Miettiessäsi kenelle blogia kirjoitat, on hyvä pohtia samalla millaiset kuvat toimivat lukijoillasi. Kirjoitan itsekin blogia ja olen perehtynyt kuvittamiseen, joten halusin tehdä pienen kyselyn aiheesta millainen kuva herättää huomiota blogissa. Kutsuin vastaajiksi blogiasiantuntijoita, koska aihe on heille tuttu ennestään.

Katselutilanne ja katsojan mieliala vaikuttavat siihen, millaisen tulkinnan katsoja kuvasta tekee. Siihen vaikuttavat myös katsojan persoona sekä hänen tapansa katsoa kuvia. Osa vastaajista kertoikin, että mieliala voi vaikuttaa värien huomaamiseen. Tällä perusteella ei ehkä saada täysin yksiselitteistä ja varmaa tulosta, mutta jotain tietoa kyllä. 

Pyysin kyselyssäni vastaamaan neljään kuva-aiheiseen kysymykseen, sekä lisäksi kysyin vastaajien iän ja sukupuolen. Kaikki vastaajat olivat naisia, joten sukupuolten välistä eroa en pystynyt tarkastelemaan. Seuraavaksi käyn läpi kyselyn tulokset ja vertaan niitä omiin odotuksiini sekä aiempaan tutkittuun tietoon. Tuleekohan vastaan yllätyksiä?

Millainen kuva herättää blogissa kiinnostuksen useimmiten?

Ensimmäisenä halusin kysyä minkä tyyppinen kuva blogiasiantuntijoita kiinnostaa eniten, kun he vierailevat toisten blogeissa. Vastausvaihtoehtoina olivat värillinen valokuva, mustavalkoinen valokuva, käsin tehty piirros ja digitaalinen piirros.

Enemmistö (67%) äänesti värillistä valokuvaa. Toiseksi eniten ääniä sai piirretty kuva (33%). Mustavalkoinen kuva ja digitaalisesti piirretty kuva eivät saaneet tässä kohderyhmässä ollenkaan kannatusta. Värillinen valokuva ei yllättänyt, itsekin näen sen kiinnostavampana kuin mustavalkoisen valokuvan. Olin hieman yllättynyt, ettei digitaalinen piirretty kuva saanut kannatusta ollenkaan. Vastaajia näyttäisi kiinnostavan enemmän käsillä tehty “aito” piirros kuin digitaalinen piirros.

Mikä väri huomataan yleensä ensimmäisenä blogin kuvituksessa?

Toisena kysyin minkä värin vastaajat yleensä huomaavat ensimmäisenä blogin kuvituksessa, eli mikä väri ”pistää silmään” useimmiten.

Enemmistö (50%) oli sitä mieltä, että punainen väri on huomattavin. Täytyy sanoa, että tämä ei yllättänyt minua, koska olen aiemmin lukenut tutkimuksista, joissa sanotaan juuri punaisen olevan parhaiten huomattava väri. Itsekin olisin äänestänyt punaista. Toiseksi eniten vastauksia tuli kohtaan ”En osaa sanoa” (25%), mikä kertoo ainakin ehkä siitä, että väreillä ei ole niin paljon merkitystä kuin muilla asioilla kuvassa.

Millainen kuva herättää huomiota blogissa
Vastaajista puolet kertoi huomaavansa kuvassa ensimmäisenä punaisen värin.

Vaaleat ja tummat kuvat blogin kuvituksessa

Seuraavaksi kysyin pitääkö kohderyhmä enemmän vaaleista vai tummista kuvista blogissa, vai onko sillä väliä. Vaaleat kuvat saivat eniten kannatusta (67%). 25% oli sitä mieltä, että tällä ei ole väliä, ja vain 8% piti tummia kuvia parempina. Tästä minulla ei ollut ennakkoon kovin tarkkaa arvausta, mutta 8% tummille kuville yllätti hieman vähyydellään.

Mikä asia kuvassa herättää kiinnostuksen?

Viimeisenä kysyin mikä asia kuvassa herättää yleensä kiinnostuksen, jos vaihtoehtoina ovat kuvan sisältö, kuvan värit, kuvan muodot ja kuvan hahmot.

Eniten vastauksia saivat ”Kuvan sisältö” ja ”Kuvan värit” (molemmilla 42%). 16% kannatti kuvan hahmoja. Olen lukenut tutkimuksista, joissa kerrotaan, että kuvan sisällöllä on suurin merkitys kun tarkastellaan kuvia. Jos niitä ei huomata ihan ensimmäisenä, niin ne kuitenkin saavat katsojan kiinnostumaan lopulta kuvasta. Tulokset eivät siis yllätä. Kuvan muodot eivät saaneet kannatusta tässä lainkaan.

Yhteenveto

Nopea yhteenvetoni on, että vaaleat värilliset valokuvat, joissa on käytetty punaista väriä, kiinnostavat eniten. Punainen sai ääniä huomattavimmaksi väriksi kaikissa muissa ikäryhmissä, paitsi alle 30-vuotiaissa. Myös käsin piirretyt kuvat kiinnostavat. Kuvan sisällöllä ja väreillä on suuri merkitys.

Mitä mieltä olet tästä kyselystä? Olivatko vastaukset yllättäviä tai hyödyllisiä?

Lataa alta raportti, josta näet kaikki vastaukset ikäryhmittäin.

Kyselyn tulokset: Millainen kuva herättää huomiota blogissa
Lataa tästä raportti, josta löydät vastaukset ikäryhmittäin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *